Friday, June 9, 2023

”Sunteți liberi să faceți cum vă spun Eu!”

 Un anunț bizar și contradictoriu, în cel mai autentic stil MISA, poate fi citit pe site-urile organizației: ”Pregătirea pentru participarea la Evenimentul excepțional de vindecare din 3 septembrie 2023, Costinești”, ”ce va face cu putinţă felurite vindecări miraculoase, unele transformări spirituale excepţionale, precum şi revărsări ale Graţiei dumnezeieşti asupra tuturor acelora pe care Dumnezeu Tatăl, împreună cu îngerii Săi, împreună cu arhangh… Citește mai departe / Read more »

Thursday, June 8, 2023

PLANUL MORAL și ETIC la MISA: 4. BRAHMACHARYA (continența sau înfrânarea)

 (tema anterioară ASTEYA - NONFURTUL)  pagina MISA :  4.  BRAHMACHARYA (continența sau înfrânarea) Brahmacharya înseamnă continență, înfrânare, reținere într-o anumită direcție, chiar cu sensul de abstinență sau focalizare spirituală. Brahmacharya presupune un control deplin asupra tuturor energiilor ființei, în special asupra energiei creatoare, sexuale. Această înfrânare are ca scop conservarea potențialului sexual, în vederea transmutării lui și a su… Citește mai departe / Read more »

MORAL and ETHICAL CODE at MISA: 4. BRAHMACHARYA (continence or self-restraint)

 (previous theme ASTEYA - NOT TO STEAL ) MISA webpage :  4. BRAHMACHARYA (continence or self-restraint) Brahmacharya means continence, restraint, restraint in a certain direction, even with the sense of abstinence or spiritual focus. Brahmacharya implies full control over all the energies of the being, especially over the creative, sexual energy. This restraint is aimed at preserving the sexual potential, in order to transmute it and sublimate this sex… Citește mai departe / Read more »

Thursday, June 1, 2023

”Nova Stelar” - Generația Următoare

 ”Vă invităm cu o imensă bucurie, dar și cu entuziasm să participați cu toții la tabăra NOVA STELAR, în cadrul căreia vom aspira  să trezim și să aprofundăm totodată într-o manieră gradată, plenară, comuniunea rodnică, transformatoare lăuntric, cu membrii Supremului Consiliu Galactic, dar și cu anumite civilizații extraterestre benefice care sunt deja extrem de avansate din punct de vedere spiritual.” Nu este un anunț al vreunui fanclub al iubitoril… Citește mai departe / Read more »

Saturday, May 27, 2023

MISA va construi lumea viitorului cu ajutorul Rusiei

 Un articol de colecție al trompetei propagandei ruse, MISA: ”Rusia va construi lumea viitorului fără America” ( link ) Cu cine construiește Rusia ”viitorul”? Cu alde China, Iran, Coreea de Nord, Arabia Saudită. citat: ”Nu este loc pentru Rusia în Occident – l-au căutat 30 de ani, dar nu l-au găsit. De aceea, locul Rusiei va fi acolo unde ea și-l va smulge cu ajutorul forței, al diplomației și economiei.  În orice caz însă, Rusia va întreține prietenie… Citește mai departe / Read more »

Tuesday, May 23, 2023

PLANUL MORAL și ETIC la MISA: 3. ASTEYA (NON-FURTUL)

 (tema anterioară : SATYA - ADEVĂRUL) pagina MISA :  3. ASTEYA -  NON-FURTUL, respectarea proprietății altora ( ”să nu furi!” ) Asteya se traduce prin a nu fura. Dar, în afară de interdicția absolută de a ne însuși obiecte sau valori care nu ne aparțin, Asteya presupune și absența lăcomiei, sau altfel spus  “să nu râvnim” la bunurile altora. Aceasta implică onestitate, cinste și un anumit simț al dreptății, care ne face să nu dăm nici mai mult, dar nici mai… Citește mai departe / Read more »

MORAL and ETHICAL CODE at MISA: 3. ASTEYA (TO NOT STEAL)

 ( previous part - SATYA - TRUTH) MISA page : 3. ASTEYA - TO NOT STEAL , respecting the property of others ( ”Thou shalt not steal!” ) Asteya means not stealing. But apart from the absolute prohibition of appropriating objects or values that do not belong to us, Asteya also implies the absence of greed, or in other words "not to covet" other people's goods. It involves honesty, honor and a certain sense of justice, which makes us give neither… Citește mai departe / Read more »

Tuesday, May 16, 2023

PLANUL MORAL și ETIC la MISA: 2. Respectarea ADEVĂRULUI (SATYA)

 (continuarea părții 1 - AHIMSA ) pagina MISA : 2) SATYA (respectarea adevărului) Această regulă fundamentală de comportament presupune să spunem numai și numai adevărul, să fim autentici în tot ceea ce facem și să nu ne amăgim, să nu ne iluzionăm, nici pe noi înșine și nici pe ceilalți. Altfel spus, să nu rostim nicio afirmație despre care știm că este falsă, să nu folosim exprimări echivoce, să nu facem presupuneri dogmatice sau exagerate, judecăți pr… Citește mai departe / Read more »