Wednesday, September 28, 2022

MISA - Jocul perfid al diavolilor

Luni 26.09.2022, între orele 19:40-20:05, MISA TV a transmis un  mesaj "din partea Ghidului spiritual adresat persoanelor care nu au ales să participe la conferințele suplimentare ce au fost programate ca un complement al Taberei spirituale yoghine ezoterice pentru vacanța de vară 2022" . De atunci a tot fost reluat, să nu care cumva să îl rateze cineva.  Gregorian Bivolaru a repetat la începutul și la sfârșitul noii sale expuneri ideea pr… Citește mai departe / Read more »

Friday, September 23, 2022

Sătui de Bivolaru până peste cap - Adepții MISA n-au chef de bonusurile gurului

La finalul taberei MISA de vară online a fost  anunțat  pe oficiosul sectei că se oferă participanților două zile bonus, pe 18 și pe 25 septembrie.   "Deoarece programul taberei a fost foarte bogat și nu a fost timp suficient pentru a include materialele pregătite" .  Cu alte cuvinte, pentru ca  s-au organizat prost , ca de obicei. Nimic nou sub soare! Astăzi, 23 septembrie 2022 la ora 16:10 (ora României),  a fost difuzat pe MISA TV un mesaj … Citește mai departe / Read more »

Fed up with Bivolaru - MISA followers don't give a damn about guru's bonuses

At the end of the online MISA Summer Camp it was  announced  on the sect's website that participants are offered two bonus days, on September 18 and 25.   "Because the camp schedule was very rich and there was not enough time to include the prepared materials". In other words, because  they were poorly organized , as usual. Nothing new under the sun! Today, September 23, 2022 at 16:10 (Romanian time),  a message about the bonus camp day o… Citește mai departe / Read more »

Tuesday, September 20, 2022

SINTEZĂ despre MISA® – cap.7 APOCALIPSA după BIVOLARU

ENGLISH O parte însemnată din ideologia MISA se bazează pe Apocalipsă. Este o schemă de manipulare psihologică, întâlnită la multe secte contemporane: - mai întâi,  este anunțat sfârșitul lumii actuale , ce va fi marcat de evenimente cumplite , de la cataclisme naturale până la instaurarea unei dictaturi mondiale satanice. Mesajul apocaliptic are rolul de a capta atenția unui număr cât mai mare de adepți. - apoi,  este promisă salvarea, dar numai pentru ce… Citește mai departe / Read more »

SYNTHESIS about MISA® - ch.7 THE APOCALYPSE according to BIVOLARU

ROMANIAN A significant part of the MISA ideology is based on the Apocalypse. It is a scheme of psychological manipulation, found in many contemporary sects: - first,  the end of the current world is announced , which will be marked by terrible events, from natural cataclysms to the establishment of a satanic world dictatorship. This apocalyptic message is meant  to capture the attention of as many followers as possible . - then,  salvation is promised, but… Citește mai departe / Read more »

Wednesday, September 14, 2022

Marele Copiator Macrocosmic inventează ”revelații dumnezeiești” ca răspuns la acest blog

Supremul Xerox divin - cel care în veșnicie își însușește revelații ale altora și pretinde că sunt descoperirile lui în premieră planetară - afirmă că a primit un nou ” mesaj important și impresionant ” direct de la Dumnezeu Însuși, expus într-o conferință difuzată pe 13 septembrie pe MisaTV. Această conferință a fost inclusă inopinat în program după ce, anterior, fusese anunțată o conferință nouă despre 5G pe 15 septembrie. De aceea, ”noi intuim cu … Citește mai departe / Read more »

Wednesday, September 7, 2022

Marele Mincinos către ”Jigodia de Calibru”

În ciclul (cosmic) ” Moravuri și Năravuri ”, Marele Maestru Planetar a ținut o conferință înspumată, dar și spumoasă, prilejuită de o postare a unui fost cursant -  A.A.  - care a făcut subiectul uneia dintre primele conferințe cu această temă. Dar manifestarea aspectului teribil al marelui maistru nu a fost cauzată de fapta imputată în acea primă conferință – un împrumut de 2000 de euroi luat de la fosta iubită și restituit după peste 4 ani - ci de un… Citește mai departe / Read more »

Tuesday, August 30, 2022

SINTEZĂ despre MISA® - cap.6. PLAGIATE ”îmbogățite” cu FALSURI

ENGLISH  Motto: ”Poți să-i prostești pe unii oameni tot timpul și pe toți oamenii un timp, dar nu-i poți prosti pe toți oamenii, tot timpul.” (Abraham Lincoln) În mod normal, plagiatul și falsul nu se suprapun. Plagiatul este reproducerea a ceva ce există, a unei opere reale create de altcineva, în timp ce falsul este ceva ce nu există, fiind creat chiar de către cel care îl lansează. Dar cum MISA® este un caz aparte, fiind o școală ”integrală” și ”mac… Citește mai departe / Read more »

SYNTHESIS about MISA® - ch.6 PLAGIARISM ”enriched” with FAKE

ROMANIAN “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.” (Abraham Lincoln) Plagiarism and forgery do not normally overlap. Plagiarism is the reproduction of something that exists, of an real work created by someone else, while the fake is something that does not exist, created by the one who produces it. But as MISA® is a special case, being an "int… Citește mai departe / Read more »

Saturday, August 27, 2022

The spinning top - MISA's spiral in "plandemic" times

According to Yogaesoteric, MISA's website, a yang spiral was scheduled on Saturday,  August 27, 2022, from 3:25-7:00 p.m.  on the occasion of the annual " occult hiatus moment ". On August 27, 2022 they  updated the broadcast times to 14:22-19:42 .  This spiral is a double novelty. Firstly because it is the first spiral in the existence of the sect, which takes place both online (on the camp website and on MISA TV) and on site (Costineșt… Citește mai departe / Read more »

Titirezul - spirala MISA de "plandemie"

Conform site-ului Yogaesoteric, oficiosul MISA, sâmbătă  27 august 2022, între orele 15:25-19:0 0 era programată o spirală yang cu ocazia anualului " moment ocult de hiatus ".  Pe 26 august 2022 au făcut  update  modificând orele de difuzare: 14:22-19:42.  Această spirală este o dublă premieră. În primul rând pentru că este prima spirală din existența sectei, care are loc atât online (pe site-ul taberei și pe MISA TV), cât și la fața locului… Citește mai departe / Read more »

Thursday, August 25, 2022

SINTEZĂ despre MISA® - cap.5 PLAGIATE

ENGLISH PLAGIEREA CURSURILOR și BROȘURILOR MISA® a pretins întotdeauna că ceea ce conțin cursurile și broșurile editate în cadrul Mișcării sunt fie traduceri la prima mână ale tratatelor tradiționale milenare orientale, fie rodul ”revelațiilor divine în premieră planetară” ale Ghidului său spiritual, Gregorian Bivolaru. De aceea, MISA® a pretins că deține drepturi de autor și a acționat pentru a împiedica postarea acestora pe internet. Însă această a… Citește mai departe / Read more »

SYNTHESIS ABOUT MISA® - ch.5 PLAGIARISM

ROMANIAN PLAGIARISM OF COURSES and BROCHURES MISA® has always claimed that the contents of the courses and brochures edited within the Movement are either first-hand translations of oriental traditional millenarian treatises, or the fruit of the "divine revelations in the planetary premiere" of his spiritual guide, Gregorian Bivolaru. That's why it claimed copyright and acted to prevent them from being posted on the internet. But this a… Citește mai departe / Read more »

Friday, August 19, 2022

MISA - "message peek-a-boo"

Română "Prelude" For the 2.07.2022 at 23:10 MISA TV had scheduled a " Mea culpa message of V. T. ". For unknown reasons it disappeared from the program and was rescheduled for the 9.07.2022 at 22:20 with the changed title: " A sincere testimony about some mistakes I made - V. T. ". After a short while it was rescheduled again, for the 6.07.2022 at 22:50, to be taken off the program again.  But as if by a miracle, on the 6.0… Citește mai departe / Read more »